top of page

PŘELOŽENO

Překlad: Hikari

nadpisy seriálu a filmu - 2021 first kiss.png

Překlad dokončen 5. 12. 2021

Originální název:

水曜日22時だけの彼

Anglický název:

Only at 22:00 on Wednesday

Rok vydání:

2021

Země původu:

Japonsko

Žánr/Tag:

romantika, láska, nevinnost

Release:

Youtube

Poznámky k překladu:

V prvním díle je v uvozovkách slovní spojení "díky za". V japonštině to taky znamená doslova "dostal jsem". Z důvodu pokusu postavy o jakýsi vtip nebo zamyšlení, je v dané části ponechán doslovný překlad. Dále už je ale sousloví přeloženo, jak by zhruba mělo být.


Kata v japonštině znamená rameno.


"Proud plynoucí řeky neustává, přitom však to není táž voda."  - Tato věta pochází z knihy Hojoki spisovatele Kamo no Chomei. V České republice je dílo známé pod názvem Záznamy z poustevny a přeložil ho Miroslav Novák. Sbírka, jejíž je součástí, nese název Zápisky z volných chvil.

bottom of page